zbiornik
Enter e-mail: Password:
Create free account Forgot password

xxxon25xxx


Registered :22 Mar 2013
Last Logged :17 Mar 2014, 09:57am
Views :285
Authenticity - Not Verified
Member Of
I am:Man (31)
City:Warszawa (Mazowieckie, Poland)
Relationship status:It's complicated
Children:No
Interested in meeting:Woman, Couple (Man and Woman), Couple (Two Women)
For:Discreet Relationship, 1-on-1 sex, Group sex
Additional Information:Oświadczam, iż posiadam wszelkie prawa autorskie do przesyłanego materiału". W związku z powyższą zmianą zapisu nie udzielam licencji ani zgody na przetwarzanie, rozpowszechnianie moich zdjęć zbiornikowi ani żadnej innej osobie prawnej bądź fizycznej. Na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 oświadczam, że wszelkie prawa do publikowanych przeze mnie materiałów należą wyłącznie do mnie i niniejszym nie udzielam zgody na wykorzystywanie moich materiałów do jakichkolwiek celów bez mojej zgody.
Birthday: 1985
PHOTO
16 Apr 2013, 12:24am
xxxon25xxx has added photo
PHOTO
16 Apr 2013, 12:23am
xxxon25xxx has added photo
Terms Of Use | Privacy Policy | Contact Us
© zbiornik.com 2002-2014
Polska Česká republika Ireland English